Groby masowe

Podczas projektu “Ludzie, nie Liczby”, wspólnie z przedstawicielem Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, zlokalizowano za pomocą georadaru cztery groby masowe na cmentarzu żydowskim w Czarnym Dunajcu. Pochowane w nich są ciała ofiar masowych egzekucji żydowskich mieszkańców Czarnego Dunajca z lipca i sierpnia 1942 r. oraz więźniów z obozu pracy Hobag, którzy zostali zastrzeleni w dwóch egzekucjach w listopadzie i grudniu 1943 r. 

Zbiorowe groby znajdują się we wschodniej części cmentarza, której do czasu II wojny światowej nie używano do grzebania zmarłych. Oprócz nich na terenie cmentarza znajduje się przynajmniej jeden nieoznaczony grób, w którym spoczywają ciała Józefa Lehrera i jego córki Reginy, zastrzelonych w budynku Gestapo 20 maja 1942 r.