Współpraca z Izraelem

Przedstawiciele regionu Matte Aszer z Zachodniej Galilei w północnym Izraelu zainteresowali się historią społeczności żydowskiej z Czarnego Dunajca po pokazach filmu dokumentalnego “Ukos światła” w reżyserii Wojciecha Szumowskiego w 2021 r. w ich kraju. Władze regionu chciały nawiązać partnerskie stosunki z gminą (obecnie miastem) Czarny Dunajec i organizować regularne wizyty izraelskiej młodzieży w naszym regionie. Celem takiej współpracy ma być pogłębienie dialogu polsko-izraelskiego na szczeblu regionalnym.

Po raz pierwszy delegacja z Matte Aszer przyjechała do Czarnego Dunajca w maju 2022 r. Goście z Izraela odwiedzili cmentarz żydowski i synagogę, spotkali się też z wójtem gminy. Pierwsza wizyta młodzieży z Izraela została odwołana z powodu wstrzymania wymiany młodzieżowej pomiędzy Polską i Izraelem na kilkanaście miesięcy.

Rok później, 13 maja 2023 r., delegacja z przewodniczącym rady regionu Matte Aszer Mosze Dawidowiczem ponownie przyjechała do Czarnego Dunajca. Ich wizyta nastąpiła kilka tygodni po 80. rocznicy powstania w gettcie warszawskim. Goście zorganizowali na cmentarzu krótką uroczystość z tej okazji i zapalili sześć świec symbolizujących sześć milionów Żydów, którzy zginęli w czasie Holokaustu. Po zwiedzaniu budynku byłej synagogi zaśpiewali w niej kilka pieśni, w tym jedną wspólnie z grupą polskiej młodzieży oraz obejrzeli występ zespołu pieśni i tańca Watra z gminy Czarny Dunajec.

Przewodniczący Mosze Dawidowicz zapewnił o chęci nawiązania stałego partnerstwa z gminą Czarny Dunajec, w tym pomocy w renowacji budynku synagogi, a także zaprosił zespół ludowy na występy do Izraela. W planach są kolejne wizyty grup z regionu Matte Aszer w Czarnym Dunajcu.