Projekt "Ludzie, nie liczby" w Czarnym Dunajcu

Dariusz Popiela, kajakarz górski i olimpijczyk z Nowego Sącza od kilku lat zajmuje się przywracaniem pamięci żydowskich ofiar Zagłady na terenie południowej Polski. W 2018 roku zrealizował pierwszą odsłonę projektu “Ludzie, nie liczby” w Krościenku nad Dunajcem, gdzie powstał pomnik upamiętniający lokalną społeczność zamordowaną podczas Zagłady z 256 imionami i nazwiskami wszystkich ofiar. W 2019 podobny projekt został zrealizowany w Grybowie, gdzie na pomniku upamiętniono 1774 ofiary Zagłady.

Trzecia odsłona projektu została zrealizowana w Czarnym Dunajcu w 2020 r.  W ramach akcji powstał pomnik centralny i dwie kamienne tablice, na których widnieją imiona nazwiska i wiek 494 ofiar Zagłady z Czarnego Dunajca i okolicznych miejscowości oraz dwa pomniki (duże, białe macewy) umieszczone przy czterech grobach masowych, w których ustaleniu i zabezpieczeniu pomogła Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy. Podczas projektu odnaleziono kilkanaście macew, które po renowacji wróciły na cmentarz i jako lapidarium stanowią kolejny symbol pamięci o dawnych żydowskich mieszkańcach miejscowości. Sam teren cmentarza został ogrodzony, powstały nowe ścieżki i tablice informacyjne. W trakcie trwania projektu, do którego włączyło się kilkunastu wolontariuszy i wolontariuszek z Czarnego Dunajca i okolic, spisano i opublikowano kilka historii rodzinnych, udało się też dotrzeć do potomków Żydów z Czarnego Dunajca oraz zorganizować zwiedzanie synagogi.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 11 października 2020 r. niestety bez udziału potomków, którzy nie mogli przyjechać na uroczystości z powodu pandemii.