Projekt “Cyfrowe archiwum Żydów z Czarnego Dunajca”

Projekt powstał dzięki stypendium w ramach programu grantowego fundacji Forum Dialogu w 2023 r. przyznanemu Michałowi Szaflarskiemu z Czarnego Dunajca, członkowi Sieci Forum Dialogu od 2022 r.

ForumDialogu_logotyp_grafit_web_RGB-1

Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu

W ramach projektu “Cyfrowe archiwum Żydów z Czarnego Dunajca” powstała strona internetowa pod adresem www.jewishczarnydunajec.pl, która zawiera m.in. historię społeczności żydowskiej, historie rodzinne ze zdjęciami spisane na podstawie kontaktów z potomkami, informacji z archiwów, relacji mieszkańców, indeks nazwisk żydowskich mieszkańców Czarnego Dunajca, opisy działań i wydarzeń na cmentarzu, w tym projekt “Ludzie, nie liczby” z 2020 r. i film dokumentalny “Ukos światła”.

Podziękowania za pomoc przy tworzeniu strony dla dr Karoliny Panz (za opiekę merytoryczną), Jagody Bukowskiej-Ziółko (za zdjęcia) i Gabrieli Bałek (za tłumaczenia) oraz dla rodzin potomków, którzy podzielili się swoimi historiami, zdjęciami i dokumentami.

Strona będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne materiały i aktualizowana.

Jeżeli macie jakiekolwiek zdjęcia, pamiątki, dokumenty, materiały czy przedmioty związane ze społecznością żydowską z Czarnego Dunajca lub okolicznych miejscowości, zapraszamy do kontaktu pod adresem info@jewishczarnydunajec.pl