Świadectwo zaślubin Genendel Minki Korngut

Wyciąg z księgi metrykalnej (z Urzędu metrykalnego izraelickiego w Nowym Targu) pochodzi z 1935 roku, ale dotyczy ślubu z 1899 roku i jest to tym samym jeden z najstarszych aktów ślubu dotyczących Czarnego Dunajca, jaki zachował się w archiwach.

Genendel Minka Korngut urodziła się w 1876 roku w Czarnym Dunajcu. Jej rodzicami byli Cina i Abraham Korngut z Czarnego Dunajca. 15 listopada 1899 roku wzięła ślub z Izakiem Aronem Kalfusem, urodzonym 18 grudnia 1876 r. w Altendorfie na terenie ówczesnych Węgier, czyli dzisiejszej Starej Spiskiej Wsi na Słowacji. Jego rodzice to Rachela i Natan Kalfusowie.

W archiwach zachował się wpis do księgi urodzeń tylko jednego ich dziecka. Genendel i Izakowi 1 lipca 1911 roku urodziła się córka Sydonia. Według relacji mieszkańców rodzina Kalfusów mieszkała w rynku w Czarnym Dunajcu, a Izak Aron był kramarzem i rzeźnikiem rytualnym. Nie mamy informacji o dalszych losach tej rodziny.

kalfuskorngutslub